Despre noi

Societatea Comercială SC Danube Ship Building din Brăila, zonă cu tradiție de peste 100 de ani în construcția de nave și structuri plutitoare, este specializată și autorizată să presteze servicii industriale atât la punctele de lucru deschise cât și la terți.

Ce facem

Oferim partenerilor/clienților noștri soluții complete la o calitate superioară în domeniile:

  • Construcții de nave și structuri plutitoare
  • Construcții metalice

Orientare spre calitate

SC Danube Ship Building se situează pe linia respectării propriilor standarde de calitate și competență, aducând permanent îmbunătățiri proceselor de producție. Printr-o pregătire și perfecționare permanentă a echipei noastre tindem spre o relansare continuă a standardelor de calitate conform IACS, ASME, WPS, SOLAS, MARLOW, ISO, OHSAS. Calitatea serviciilor noastre reprezintă importanța deosebită situându-ne mereu în poziția de lider.

Danube Ship Building este o organizație funcțională și unitară, având capabilitatea să livreze către client diverse servicii de înaltă calitate în domeniul construcțiilor de nave și structuri plutitoare. Acordăm o importanță deosebită la domeniul calitate, mediu și securitate în muncă, acestea fiind de altfel evaluate anual de către organisme acreditate în acest domeniu.(BV,DNVGL,RINA,ABS,NKK, LR).

Managementul Danube Ship Building

Îmbunătățește continuu sistemul de management integrat (calitate mediu securitate în muncă) implementat în organizație, conectat cu cerințele std.ISO9001-2015 ISO 14001-2005, OHSAS-18001-2007. Îmbunătățește permanent calitatea serviciilor oferite având ca scop creșterea satisfacției clientului.

Dezvoltă competențele profesionale ale echipei prin realizarea programelor (certificarea și autorizarea lucrătorilor). Dezvoltă activități conforme cu cerințele clienților, standardelor naționale, internaționale, legislație în vigoare, reglementări legale privind mediul înconjurător și SSM.

Leadership

CEO Danube Ship Building stabilește și delimitează clar obiectivele privind dezvoltarea și creșterea organizației, inducând permanent un mediu prielnic, competitiv şi performant, în care toți membrii organizației se pot implica total în realizarea acestor obiective.

De ce suntem partenerul potrivit

Moralitatea, loialitatea organizației Danube Ship Building crează cele mai puternice relații parteneriale iar noi tindem permanent să respectăm adevăratele principii de etică în business. Dezvoltăm și construim relații de cooperare pe principiul egalității și al respectului de sine, reciproc avantajos. Conștienți fiind că societatea noastră depinde de potențialii noștri clienți și de aceea, este foarte important să înțelegem mecanismul cerințelor prezente ale acestora.

Politica în domeniul calității este permanent structurată pe satisfacția cerințelor clientului, în conformitate cu standardele de referință.

Flexibilitatea

Suntem flexibili prin definiție și avem posibilitatea de a răspunde cu maximă reacție cerințelor imediate ale viitorilor noștri parteneri de afaceri.

Suntem deschiși spre nou, orientați către schimbare, căutând permanent noi soluții tehnice de execuție, ceea ce face din noi un partener serios.

Principiul de bază al Danube Ship Building, în acest context, privește perfecționarea necontenită a serviciilor țintind către valențe înalte ale tehnologiei utilizate în construcția de nave. Coordonarea acestor procese este dirijată de către conducerea organizației prin activitatea de planificare a strategiei informaționale.